top of page

מאמרים אשר כתבתי ופורסמו בעיתונות:

לחיצה על הכתבה מגדילה אותה לקריאה

נתן יונתן

"צר לי עליך אחי יונתן"

כתבה על נתן יונתן ז"ל

שפורסמה בגליון "סברס", מאי 2004

אהוד מנור

"ולפתע המילים נדמו"

כתבה על אהוד מנור ז"ל שפורסמה בגליון "רוקדים" 67, יולי 2005

 

נעמי שמר

"עצוב למות באמצע תמוז"

כתבה על נעמי שמר ז"ל שפורסמה בגליון "רוקדים" 70 יולי 2006, במלאות שנתיים למותה

כתבות מעניינות הקשורות לריקודי עם:

לחיצה על שם הכתבה פותחת אותה בחלון חדש

איך ריקודי עמים תורמים לחיים ארוכים וצלולים יותר

בשורה משמחת לאלפי המשתתפים בריקודי עם: זה לא רק התנועה, זה גם שינון התנועות שבאות איתה. מחקרים מוכיחים שריקודי עם מועילים לא רק בגלל התנועה שבפעולה, אלא גם בגלל הפעלת המוח בשינון הריקוד.

המתמידים זוכים לא רק לשנות חיים רבות יותר, אלא גם צלולות בהרבה.

(כתבה מ ynet)

נתן יונתן - צר לי עליך אחי יונתן
אהוד מנור - ולפתע המילים נדמו
נעמי שמר - עצוב למות באמצע תמוז
bottom of page